MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỌP MẶT TRI ÂN THẦY CÔ 2017 .

0

MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY
HỌP MẶT TRI ÂN THẦY CÔ 2017 .

000 (FILEminimizer)
Chiều ngày thứ sáu 24/11/2017 các thành viên trong ban tổ chức HỌP MẶT TRI ÂN THẦY CÔ 2017 đã gặp nhau để tổng kết lại quá trình chuẩn bị .

000 (2) (FILEminimizer) 000 (1) (FILEminimizer)
TẤT CẢ MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỌP MẶT TRI ÂN THẦY CÔ 2017

000000 (FILEminimizer)

Bình luận