NẮNG XUÂN – THẦY TỪ NGỦ

0

NẮNG XUÂN .THẦY TỪ NGŨ

 

                                                     NẮNG XUÂN

                                                  Em ơi có nghe thấy

Nắng Xuân thật ấm áp

                                                Xuyên qua bao cành lá

                                              Tỏa xuống đến muôn nhà

                                                 Ước gì ngày hôm nay

                                               Tâm ta trãi rộng mãi

                                               Không tật đố ganh ghét

                                             Sống yêu thương mãi mãi!

                                                Ứơc gì trong tương lai

                                            Khi con đã lớn khôn

                                             Luôn thực hành hiếu để

                                            Chớ bỏ tổ, bỏ tông

                                            Không đầu môi chót lưỡi

                                            Lòng chỉ thấy kim ngân

                                              Luân thường bị chà đạp

                                             Có khác chi thú cầmu

                                           Đầu Xuân nhiều điều ước

                                           Về cơm áo gạo tiền

                                            Mong sao giới tháo giầy

                                          Sớm sống được bằng …..lương .

 

                                                 Xuân Qúy Tỵ 2013  -Từ Ngũ

THẦY TỪ NGŨ

Categories: Thơ

Bình luận