CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

0

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

14449803_986514271472081_1121145738342100657_n-fileminimizer
Ngày 14 tháng 12 năm 1990 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, như đã được ghi trong Nghị quyết A/RES/45/106.Ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1/10/1991.Ngày quốc tế người cao tuổi được tổ chức để nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, chẳng hạn như quá trình lão hóa và việc lạm dụng người cao tuổi. Đây cũng là một ngày để đánh giá cao những đóng góp mà những người cao tuổi đã làm cho xã hội. Đây là tâm điểm của Chương trình về người cao tuổi của Liên hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ người cao tuổi

14449062_986514408138734_7937485633574072574_n-fileminimizer    14479601_986514344805407_5650247258243820534_n-fileminimizer

Nhân ngày quốc tế người cao tuồi 1/10 .  các thành viên nhóm từ thiện cựu học sinh Tống Phước Hiệp -Vĩnh Long sẽ đến tặng quà cho các cụ ông cụ bà .

14448816_986514604805381_9129512380458543875_n-fileminimizer    14470488_986514484805393_2891410740235878025_n-fileminimizer

Bình luận